1. پروین سالاری , فاطمه علویان , آرزو حبیبی راد , فاطمه تارا , بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زا , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۴-۲۱
  2. ابوالفضل محمدزاده مقدم , آرزو حبیبی راد , بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۱۳-۳۲۶
  3. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , آرزو حبیبی راد , یاسر اسمان دره , بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان , دانش و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۲۶-۱۶۱
  4. معصومه ایزانلو , آرزو حبیبی راد , برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده , علوم آماری ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۱-۱۶
  5. آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی , آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی , علوم آماری ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱۰۹-۱۲۰
  6. آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی , مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون , علوم-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۱۵-۲۵